Er det rotter?

Fumle finder ud af om det er rotter

Rod på ejendommen

Fumle rydder op og gør det svært for rotterne.

Ved kompostbeholderen

Fumle forebygger mod rotter ved kompostbeholderen

I kloak og nedløbsrør

Fumle opdager et kloakbrud, og tjekker nedløbsrør.

Ved hønsehuset

Fumle forebygger rotter i hønsegård og hønsehus.

Ved fuglefoderbrættet

Fumle forebygger rotter ved fuglefoderbrættet

På din landbrugsejendom

Bumle og Fumle forebygger rotter på Bumles landbrug