Er det rotter, skal du anmelde det til din kommune og bede dem hjælpe med bekæmpelsen. Mus og mår skal ikke anmeldes til kommunen.